Zkoušky pro certifikaci UL na 600 kg MTOW

V polovině března 2019 byla v České republice a v Německu zavedena nová kategorie UL s MTOW do 600 kg a vydány příslušné konstrukční předpisy. Bylo tak konečně možné zahájit požadované testy pro získání certifikace k letounu ATEC 321 FAETA NG.

Začali jsme nejprve pevnostními zkouškami. Na trup Faety NG bylo naloženo celkem cca 3432 kg. Výškovka byla zatížena na max. zatížení 583 kg z toho jen na kormidla připadalo zatížení 165 kg. Samo motorové lože muselo unést  1033 kg. Výborné pevnostní vlastnosti uhlíkového kompozitu byly prokázány i při zatížení sedačky. Přestože sama váží 2,5 kg, dokázala zvládnout zatížení 922 kg! Pevnostními zkouškami tedy prošel celouhlíkový trup a ocasní plochy Faety NG na výbornou!

Testy flutteru se uskutečnily v Německu. Prokázaly, že až do návrhové rychlosti vD= 318 km/h dokáže Faeta NG tomuto neblahému jevu bez problému odolat.

V nejbližších dnech budou následovat zkoušky bezpečnostních pásů pro všechna zatížení od poryvových a obratových případů včetně simulace výstřelu záchranného systému a všech zatížení od nouzového přistání. Zatížení sedačky je nyní 110 kg, max. hmotnost posádky je počítána na 220 kg, tedy o 20 kg více než požaduje nový stavební předpis. Poté nás čekají zkoušky podvozku a tras řízení, letové zkoušky a vypracování nezbytné dokumentace.

 

Zveřejněno 23.05.2019